zakladna umelecka skola kezmarok

Oznamy

Vzdelávacie poukazy si môžete uplatniť aj na našej ZUŠ. Pri odovzdaní poukazu má Vaše dieťa každý mesiac zľavu 3 € zo školného. Napr. : na hudobnom odbore je poplatok 6€ na mesiac t.j. 30 € za polrok. Z poukazom zaplatíte len 15 € za polrok.

Submenu


« predošlá  |   HORE  |   ďalšia »Základná umelecká škola © Kežmarok 2010, Powered by cmsimple, graphics by zemk.com, Login