zakladna umelecka skola kezmarok

Zápis

Zápis bude prebiehať aj pre:

ZŠ Nižná brána, kde sa bude vyučovať v šk.roku 2018/19:

Tanečný odbor, Literárno-dramatický odbor, Hudobný odbor: flauta, gitara, spev, klavír, husle, hudobná náuka.

ZŠ Dr. Fischera, kde sa bude vyučovať v škol.roku 2018/19: Tanečný odbor, Literárno-dramatický odbor a Hudobný odbor: flauta, gitara, husle, hudobná náuka.

Tešíme sa na Vás.

info: 0911 131 886


« predošlá  |   HORE  |   ďalšia »Základná umelecká škola © Kežmarok 2010, Powered by cmsimple, graphics by zemk.com, Login