zakladna umelecka skola kezmarok

Výtvarný odbor

Školský rok 2013/14

 

Medzinárodná súťaž :   „  Bohúňová paleta“ Dolný Kubín

                                          Zlaté pásmo /maľba/ Timotea Galliková

                                          Strieborné pásmo /maľba/Laura Belúchová

                                          Strieborné pásmo /grafika/ Terezka Pavelčáková

                                          Bronzové pásmo /maľba/ Anna Schwartzová

 

 Medzinárodná súťaž :  „Pamätník Lidice „-Lidice, ČR              

  Medaila za kolekciu grafík a čestné uznanie získali:

                                                                                     Gabika Čaplovičová

                                                                                     Petra Konfalová

                                                                                     Patrik Kellner

                                                                                     Anna Schwartzová

                                                                                     Dorotka Vojtičková

                                                                                     Petra Konfalová

                                                                   Maľba :   Timotea Galliková

                                                                                  Dorotka Vojtičková

 

 Medzinárodná súťaž :     MACEDONSKO-„ Bitola“

                                                                          Zlaté pásmo :Soňa Kurtá

                                                                          Diplom  :Laura Belúchová

                                                                          Diplom:  Dorotka Vojtičková

 

Medzinárodná súťaž :  „Bienále fantázie Martin“

                                             Čestné uznanie :             Július Kolodzej

                                                                                  Tomáš Hurajt     

                                            

Výtvarná súťaž:  „  Anjel Vianoc“ –Tatranská galéria, Poprad

                                 Diplom: Gabika Čaplovičová

                                 Čestné uznanie:  Romanka Svocáková   

                                                           Anna Mária Duľová

 

Výtvarná súťaž:  „/Ne/istoty“- Stredná umelecká škola, Kežmarok

Cena za 3. miesto : Kristína Vasičáková

 

Výtvarná súťaž:  „Európa v škole“, Centrum voľného času, Kežmarok

      Cena za                 1.miesto- Július Kolodzej

                                   1.miesto - Slávka Kolejáková

                                   1.miesto –Stella Reščáková

                                   2.miesto- Jakub Gaborčík

 

Výtvarná súťaž:  „Vesmír očami detí“ –Hvezdáreň ,Prešov

Diplom za najlepšiu prácu: Júlia Neupaverová

                                                Július Vojtička

                                                Dianka Andrášová

                                                Lívia Krempaská

                                 Diplom:   Petra Konfalová

                                                           Janko Jurdík

                                                           Karolinka Olekšáková

                                                           Karin Krempaská

 

 

Výtvarná súťaž:   “ Krajina môjho srdca“ ,  Galéria Banská Štiavnica

                                                 Ocenené žiačky :         Emma Kaňová

                                                                                    Sandra Bjalončíková

                                                                                    Gabika Čaplovičová  

 

 Výtvarná súťaž:    „Rozprávky Márie  Ďuríčkovej „ knižnica Piešťany

                                                       Dianka Svocáková –hlavná cena

                                                       Dianka Andrášová –cena  

 

Výtvarná súťaž:     „DÚHA“- Stará Ľubovňa

                                        Soňa Kurtá- čestné uznanie

                                        Andrea Danielčáková – práca na výstave

 

  Výtvarná súťaž:   „Dielo tvojích rúk „ cirkevná škola Topoľčany

                                Ocenené diplomom a knihou :            Júlia Neupaverová

                                                                                         Petra Konfalová

                                                                                         Soňa Kurtá

 

Výtvarná súťaž:  „Farebný svet“,  Gabi- Galanta:

                                                       Diplom :    Timotea Galliková

                                                                        Sandra Bjalončíková

                                                                        Miška Pavličková

                                                                        Dominika Gerbocová             

 

Výtvarná súťaž:  „Gorazdovo námestovo“, Dolný Kubín

                                            Cena za 3.miesto: Michaela Groholová

 Všetky zaslané práce vystavené na výstave

 

Ďalšie súťaže:           Zelený svet                Banská Bystrica

 

ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

 

 MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ GRAFIKY V TORÚNI, POĽSKO

 DIPLOM : Július Kolodzej

                  Tereza Pavelčáková

 

  ANJEL VIANOC 2012

  1. miesto - Ivana Ksiažeková

   3. miesto - Andrea Danielčáková

  

  DEDIČSTVO, VIERU NÁM CHRÁŇ

   1. miesto - Emma Kaňová

 

  EURÓPA V ŠKOLE

  I. Kategória: 2. miesto - Timotej Kopčák

                       3. miesto - Martina Frankovičová

 

  II. Kategória: 3. miesto Júliana Neupaverová

 

  III. Kategória: 2. miesto Dávid Javorský

                        3. miesto Slávka Kolejaková

 

  IV. Kategória: 1. miesto Nikola Sloviková

                         2. miesto Sandra Blaščáková

                         3. miesto Kristína Vdovjaková

 

 http://ktv.kezmarok.sk/archiv/

škol. rok 2011/12

40. MEDZINÁRODNÁ DETSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ LIDICE 2012

čestné uznania:  Oliver Rožár

                         Viktória Galliková

                          Radoslava Ksiažeková

 XX. ročník BIENÁLE FANTÁZIE 2012 MARTIN

 čestné uznania: Sebastián Galowicz

                         Timotej Soják

                          Klára Maržič

                          Aurel Šugarek

                          Timotej Kopčák

 MALÉ GRAFICKÉ FORMY VRÚTKY 2012

 

 diplom v II. kategórii v celoslovenskej súťažnej prehliadke

 Viktórii Hotáriovej

 diplom v II. kategórii v celoslovenskej súťažnej prehliadke

 Karolíne Vilgovej

 diplom v I. kategórii v celoslovenskej súťažnej prehliadke

 Anna Schwarczovej

 

 

 BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE

   7.C kategória 1. miesto - Nikola Slovíková

 VESMÍR OČAMI DETÍ 2012 -- PREŠOV

  IV. kategória - najlepšie ocenená práca s postupom do

                         celoslovenského kola: Norbert Mojsej

   V. kategória - najlepšie ocenená práca s postupom do

                         celoslovenského kola: Andrea Laufová

   ocenená práca diplomom: Dávid Javorský

                      

 
  ANJEL VIANOC 2011
 
  Cena za kolekciu ZUŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok
 
  Cena pre jednotlivca:  Nikolas Nemec
                                      Júlia neupaverová
 
   EURÓPA V ŠKOLE  2012
 
 
   I.  kategória   2. miesto-  Tomáš Hurajt
  II.  kategória   1. miesto-  Júlia Neupaverová
  III. kategória   1. miesto-   Andrea Lauffová
                        2. miesto-   Kristína Vdovjaková
                        3. miesto-   Ivana Starinská
  IV. kategória  1. miesto-   Mária Sandra Blaščáková
 
  VEĽKONOČNÁ POHĽADNICA   MYJAVA 2012
 
  II. kategória    Cena poroty-  Emma Kaňová
 
 
 
 
 
škol. rok 2010/11
 
Vianočná pohľadnica Dolný Kubín
 
II. kategória 1. cena za grafiku - Adelka Kučkovská
II. kategória 2. cena - kresba - Nikolas Jaroslav Zachar
 
 
Tatranská galéria Poprad - Anjel Vianoc 2010
 
cena poroty v súťaži jednotlivcov:
Adela Kučkovská
Andrejka Danielčáková
Laura Ochotnícka
Kristína špitková
Michaela Holovová
Lívia Krempaská
 
Bohúňová paleta - medzinárodná výtvarná súťaž, Dolný Kubín
 
Maľba - strieborné pásmo: Bianka Blaščáková
Táňa šoltýsová
Karolína Vilgová
 
Čestné uznanie: Ľubo Garan
 
Kombinovaná technika- čestné uznanie: Petra Pisarčíková
 
EURÓPA V ŠKOLE
 
I. kategória: Gabriela Čaplovičová - 1. miesto
III. kategória: Tatiana Šoltýsová - 3. miesto
 
ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY, Dunajská Streda
 
 1. cena - Oliver Rožár
 
DIELO TVOJICH RÚK , TOPOĽČANY
 
 3. miesto - cena za grafiku - M. Grivalská
 
LIDICE 2011
 
Medaila škole za kolekciu grafiky "LIDICKÁ RUŽA"
 
 V.Grigláková
 J.Kubovová
 K.Maržič
 A.Mrkvová
 
Čestné uznanie:
 
 N. Nemec
 K. Vilgová
 
  škol. rok 2009/10

   február 2010

Európa v škole – I. kategória 3. miesto Lívia Halčinová
II. kategória 2. miesto Dávid Javorský
III. kategória 1. miesto Kristína Vdovjaková
III. kategória 2. miesto Ivana Starinská

 

Folklór vo farbách Celoslovenské kolo

 
1. miesto Lucia Kromková
3. miesto Kristína Vdovjaková
čestné ocenenie Lívia Halčinová
Martin Žemba
 
Vianočná pohľadnica Dolný Kubín
 
3. miesto získala Júlia Kubovová
 
Bohúňová paleta Celoslovenské kolo
ešte bez výsledkov
 
 
Dúha – Stará Ľubovňa
Cena Ministra školstva - Samko Tremba
Čestné uznanie – Bohumila Vnenčáková
 
Biblia očami detí a mládeže
1. miesto v rámci Slovenska získal Dávid Javorský
 
Bienále ilustrácie Martin
 
Čestné uznanie – Patrik Babič
Samko Tremba
Ninka Sojaková
Martin Zummer
Lívia Halčinová
Bianka Blaščáková
 
Malé grafické formy, Vrútky
 
Otto Harenčár
Ninka Sojaková
Emmka Kaňová
 
EĽRO Patrik Kellner
 

škol. rok 2008/09

marec 2009

Európa v škole – II. kategória 1. miesto Lucia Kromková
3. miesto Ivana Fabiánová
I. kategória 3. miesto Anjel Vianoc –

II. kategória 1. miesto Adrián šoltýs
I. kategória 1. miesto

máj 2009

Folklór vo farbách ( celoštátna súťaž)
III. kategória 1. miesto Lucia Kromková
II. kategória 3. miesto Kristína Vdovjaková
Čestné ocenenie Dávid Javorský

 

Bohúňova paleta
strieborné pásmo Samko Rímsky
čestné uznanie Dávid štancel


« predošlá  |   HORE  |   ďalšia »Základná umelecká škola © Kežmarok 2010, Powered by cmsimple, graphics by zemk.com, Login