zakladna umelecka skola kezmarok

Tanečný odbor

 

  TANEČNÝ ODBOR:

 ŠKOLSKÝ ROK 2013/14

DEEP DANCE LAGUE – 2. kolo

hip hop duo – Hovancová, Lukasová – 3. m

hip hop sólo – Krigovský – 1. m 

 

 

DEEP DANCE LAGUE – 3. kolo

hip hop duo – Hovancová, Lukasová – 7. m

hh sólo – Krigovský – 3. m

hh duo – Vojtičková M., Vojtičková V- 13. m

hh duo – Hromádková, Sminčáková – 14.m

hh duo – Jakubčáková, Francúzová – 10.m

hh sólo . Hovancová – 23. m

hh. sólo – Orinčáková – 48.m

 

DEŇ TANCA SVIT 2014

Crazy town – 3. m

Šmolkovia- 3.m

Z východnej dievčatá – 3.m

Myši, mačky a ich syr – 2.m

Texas – 2. m

Polícia – 2.m

Minnie mouse – 1.m

Jabadabadúú – 1. m

 

 

FESTIVAL MODERNÉHO TANCA BOJNICE 2014

Minnie mouse – 2. m

Indiánsky sen – 1. m

Žienka domáca – 1. m

Návrat v čase – účasť

 

TANEČNÝ KUBÍN 2014

Texas – 1. m

Indiánsky sen – 1. m

Z východnej dievčatá – 1. m

Misia splnená – 1. m

Návrat v čase – 2. m

Žienka domáca – 2. m

Jabadabadúú – 3. m

Formulky – 4. m

Ladies – 4. m

 

 

GRIMMY DANCE CUP 2014

Disco formulky – 1. m

Minnie mouse – 1. m

Žienka domáca – 2. m

Texas – 2. m

Crazy town – 2. m

Inidánsky sen – 2. m

Kým sme ťa nestratili mama – 2. m

Misia splnená – 3. m

Proste si sadnem – 3. m

Jabadabaduu – 4. m

 

THE NEXT STEP 2014 – MAJSTROVSTVÁ SR HIP HOP

Misia splnená – 8. m

 

KESEL DANCE CUP 2014

Texas – 1. m

Break dance – 1. m

Crazy town – 1. m

Žienka domáca – 2. m

Z východnej dievčatá – 3. m

Minnie mouse – 3. m

Proste si sadnem .. – 3 .m

 

   ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

 

    MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA KOŠICE 2013

   apríl 2013

   !!! MAJSTER SR SÓLO HIP-HOP!!!

   JAROSLAV KRIGOVSKÝ- Jarko postupuje na majstrovstvá

    Európy, ktoré budú v Amsterdame !!!!!

   

   MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA BRATISLAVA

   apríl 2013

   4. miesto - Poďme spolu lietať                      Bc. S. Točeková

 

   DANCE STAR KOŠICE 2013

   apríl 2013

   2. miesto - Rýchlo a zbesilo                          Bc. S. Točeková
    2. miesto - Poďme spolu lietať                      Bc. S. Točeková

    3. miesto - Egypťanky                                    Bc. S Točeková

 .

   FESTIVAL MODERNÉHO TANCA BOJNICE 2013

   apríl 2013

   2. miesto - Egypťanky                           Bc. S. Točeková

    3. miesto - Poďme spolu lietať             Bc. S. Točeková

 

   DEŇ TANCA 2013 SVIT

   apríl 2013

    1. miesto - Baletka -                              Bc. D. Háberová

    1. miesto - Kominár - ( J. Krígovský)    Bc. S. Točeková

    1. miesto - Ako sa rodia gentlemani ( J. Krígovský, L. Arpášová)

                                                                   Bc. S. Točeková

     2. miesto - Barbie -                               Bc. D. Háberová

     2. miesto - Rýchlo a zbesilo                 Bc. S. Točeková

     2. miesto - Egypťanky                           Bc. S. Točeková

     3. miesto - Stars                                    Bc. D. Háberová

     3. miesto - Hawai                                   Bc. D. Háberová

   

    SLOVENSKÝ POHÁR ŠAĽA 2013

   apríl 2013

   1. miesto - Jaroslav Krígovský - hip-hop sólo

 

    ROSE DANCE 2013 RUŽOMBEROK

     február 2013

     1. miesto - Poďme spolu lietať-      Bc. Simona Točeková

     2. miesto - Egypťanky             -       Bc. Simona Točeková

     2. miesto - Rýchlo a zbesilo    -       Bc. Simona Točeková

 

     1. miesto - Kominár (J. Krígovský) -  Bc. Simona Točeková

     1. miesto - Ako sa rodia gentlemani (L. Arpášová, J. Krígovský)

                                                             - Bc. Simona Točeková

     1. miesto - Zapadnuté prachom - ( F. Plučínska, A. Jendrejáková,

                                                             S. Kratochwillová)

                                                             - Bc. R. Jakubčáková

     Cena poroty - Stars - ( L. Marková, M. Magyarová, S. Svocáková)

                                                              - Bc. D. Háberová

     Cena poroty - Marionety ( K. Hovančáková, K. Garstková,

                                               L. Gabrišová) - Bc. S. Točeková

 

    ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012

 

   EUROCULTURED S3T DANCE COMPETION

  1. miesto - Zvoní J. Krígovsky - malé formácie deti-

                                                                               Bc. S. Točeková

   1. miesto- break dance battle deti, J. Krígovsky

 

 

    UNIQA SUMMER DANCE FESTIVAL EUROVEA 2012
   
OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA

    1. miesto - Zvoní  J. Krigovský  - Bc. S. Točeková

     1. miesto- A dosť 1945 ! M. Figlárová, S. Ratajová -

                                                        Mgr. M. Tatranská Ošková

 

    TANEČNÝ KUBÍN 2012

    1. miesto - Zvoní                - Bc. S. Točeková

      1. miesto- Na palube          - Bc. S. Točeková

      2. miesto - Marťanskovia    -Bc. S. Točeková

      3. miesto - Papagáje v Riu - Bc. S. Točeková

 

     Choreografie, ktoré sa tiež prebojovali do finále:

      4. miesto - Zamilovaný Ratatoille - Mgr. Z. Kisková

      4. miesto - 112                             - Bc. D. Háberová

      4. miesto - Biznis                         - Bc. S. Točeková

 

   KESEL DANCE 2012  BARDEJOV

 

     1. miesto - Matamorfóza lásky-  R. Jakubčáková

      1. miesto - Zvoní       - Bc. S. Točeková

       2. miesto- Na palube - Bc. S. Točeková

       2. miesto- Zamilovaný Ratatoille- Mgr. Z. Kisková

       2. miesto- A dosť                       - Mgr. M. Tatranská Ošková

       2. miesto- Army flame                - Bc. S. Točeková, P. Orinčáková,

                                                             R. Jakubčáková

 

  FESTIVAL TANCA 2012  BOJNICE

     1. miesto - Na palube- Bc. S. Točeková

     2. miesto - Biznis       - Bc. S. Točeková

     2. miesto-  Metamorfóza lásky - R. Jakubčáková

  Diplom za tanečné vyjadrenie hudby - Rebelky- R. Jakubčáková

  Diplom za dinamicko-rytmické prevedenie- Marťankovia-

                                                                                   Bc. S. Točeková 

    DEŇ TANCA 2012  SVIT

    marec 2012

    Zlaté pásmo s titulom laureát :

     Zamilovaný Ratatoille- Mgr. Z. Kisková

     Na palube                   - Bc. S. Točeková

     Zvoní                            - Bc. S. Točeková

    Zlaté pásmo:

    Metamorfóza lásky- R. Jakubčáková

    Rebelky                  - R. Jakubčáková

   Strieborné pásmo:

   Marťankovia            - Bc. S. Točeková

   Sólo hip-hop            - Z. Budzáková

 

   Bronzové pásmo :

   112 disco                  - Bc. D. Háberová

    Sweet disco             - Bc. D. Háberová

   Papagáje v RIU         - Bc. S. Točeková

 

    ROSE DANCE 2012- RUŽOMBEROK

    marec 2012

    2. miesto- Papagáje v Riu - Bc. S. Točeková

     2. miesto- Na palube          - Bc. S. Točeková

     2. miesto- 112                     - Bc. D. Háberová

     3. miesto- Marťankovia      - Bc. S. Točeková

 

 

    február 2012

    PRE-DE-TA 2012 - KOŠICE

    2. miesto- Army flame- Bc. S. Točeková, R. Jakubčáková,

                                                P. Orinčáková 

   

 

ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011

marec 2011

DEŇ TANCA 2011- SVIT

1. miesto - Hracia skrinka - Mgr. Mariana Ošková Tatranská

1. miesto - Kráľ - Bc. Simona Točeková

1. miesto - Koncentrák - Mgr. Mariana Ošková Tatranská

2. miesto - Kúzelník a jeho myš - Mgr. Mariana Ošková Tatranská

2. miesto - Zakliate na zámku - Mgr. Mariana Ošková Tatranská

2. miesto - Posledný samuraj - Bc. Simona Točeková

 

DANCE ROSE  2011 - RUŽOMBEROK

1. miesto - Koncentrák - Mgr. Mariana Ošková Tatranská

2. miesto - Posledný samuraj - Bc. Simona Točeková

3. miesto - Plač - Mgr. Mariana Ošková Tatranská

3. miesto - Zakliate na zámku - Mgr. Mariana Ošková Ttaranská

3. miasto - Hracia skrinka - Mgr. Mariana Ošková Tatranská

 

Cena poroty pre najmenších - Jungle- Bc. Daniela Háberová

Do finále postúpili choreografie:

Spomienka na dotyk- Mgr. Mariana Ošková Tatranská

Kráľ - Bc. Simona Točeková

 

TOP DANCING 2011- TOPOĽČANY

2. miesto- Spomienka na dotyk- Mgr. Mariana Tatranská

3. miesto- Kúzelník a jeho myš- Bc. Simona Točeková

4. miesto- Hracia skrinka - Mgr. Mariana Tatranská

 

FESTIVAL MODERNÉHO TANCA  BOJNICE 2011

1. miesto- A dosť!- Mgr. Mariana Tatranská

1. miesto- Hracia skrinka- Mgr. Mariana Tatranská

1. miesto- Spomienka na dotyk- Mgr. Mariana Tatranská

1. miesto- Posledný samuraj- Bc. Simona Točeková

 

PRE-DE-TA KOŠICE 2011

2. miesto - Alica v krajine zázrakov - Bc. Simona Točeková

3. miesto - A dosť! - Mgr. Mariana Tatranská

3. miesto - Jungle - Bc. Daniela Háberová

 

CENA POROTY za talent - Kúzelník a jeho myš - Mgr. M. Tatranská

CENA POROTY  za kostýmy a choreografiu - Alica v krajine zázrakov -  

                             Bc. Simona Točeková

 

 

školský rok 2009/10

  marec 2010

Festival nefolklórneho tanca – SVIT 2010
1.miesto – Policajtky Mgr. Ošková
1.miesto – Plač Mgr. Ošková
1.miesto – Výkrik duše Mgr. Ošková
1.miesto – Inokmeňka Mgr. Ošková

  apríl 2010

Kessel dance 2010 Brdejov
2.miesto – F1 Točeková
2.miesto - breakdancer – Kalata
4.miesto – Výkriky duše Mgr. Ošková

 

  máj 2010

Vo víre tanca Humenné 2010

1. miesto - Zákliate na zámku Mgr. Ošková

1. miesto - Echo Točeková

2. miesto Feminidad Mgr. Ošková

2. miesto Výkriky duše Mgr. Ošková

2. miesto Salónky v akcii Bc. Háberová

3. miesto Plač Mgr. Ošková

 

   máj 2010

  Tanečný Kubín Dolný Kubím 2010

3. miesto - F1 Točeková

4. miesto - Zakliate na zámku Mgr. Ošková


škol. rok 2008/09

marec 2009

Kessel dance cup Bardejov
1.miesto – Žobráčky a myši Mgr. Ošková
1.miesto – Rytmus srdca Točeková
1.miesto – Frogy Točeková

apríl 2009

Deň tanca 2009
1.miesto – šach – mat Točeková
2.miesto – Nehou oklamaná Mgr. Ošková
3.miesto – Lienky Pisarčíková

Top dancing 2009 Topoľčany
3. miesto – Žobráčky a myši Mgr. Ošková
3. miesto – Flamenko Mgr. Ošková

Festival Humenné 2009
1. miesto – Rytmus srdca Točeková
1.miesto – šach –mat Točeková
2.miesto – Žobráčky a ich myši Mgr. Ošková
3. miesto – Flamenko Mgr. Ošková

máj 2009 Tanečný Kubín 2009
1. miesto – Rytmus srdca Točeková
1. miesto – Break dance Kalata
2. miesto – Flamenko Mgr. Ošková
2. miesto – Huslistky Mgr. Ošková

jún 2009 Záverečný koncert, na ktorom boli ocenení najlepší žiaci tanečného odboru-hlavný pohár BRILANŤáK“získala za škol. rok

2008/09
Annamária Jendrejáková a Henrieta Kotoučková

 

 


 
úspešní študenti – „absolventi“ ZUš:

Venujeme pozornosť študentom, ktorí od nás odišli a pokračujú v umení úspešne ďalej.
 

Za škol. rok 2008/09 patrí pozornosť:

Henriete Kotoučkovej

– úspešne ukončila štúdium a pokračuje v štúdiu

na Konzervatóriu v Bratislave – odbor herectvo.

Bola vynikajúcou študentkou Tanečného odboru u p.

Mgr. Oškovej

 

 

 

 

 


Za škol. rok 2009/10 patrí pozornosť:

Júlii Palkovej

– v našej ZUš študovala len 2 roky a venovala sa
Tanečnému odboru u p.Mgr. Oškovej.
Prijatá na Konzervatórium odbor herectvo do Bratislavy.

"Buď ako vták, čo na chvíľu zosadne na tenké konáriky, pocíti, ako pod ním klesnú, a napriek tomu spieva, lebo
vie, že má krídla"

 

 

 

 

 

Eve Halčinovej

– v našej ZUš študovala 3 roky a venovala sa hlavne Speváckemu odboru u p. L. šimonova.
Prijatá na Konzervatórium odbor herectvo do Košíc.

 

 


 

 

   

 

 


« predošlá  |   HORE  |   ďalšia »Základná umelecká škola © Kežmarok 2010, Powered by cmsimple, graphics by zemk.com, Login