zakladna umelecka skola kezmarok

výtvarný odbor

„ Majstrami sú umelci, ktorí pozorujú svojimi vlastnými očami to,
čo videl už pred nimi každý človek, ale oni dokážu nájsť krásu v tom,
čo je pre ostatných ľudí príliš obyčajné.“

 

Výtvarný odbor učí svojich žiakov ako sa vyjadriť cez výtvarné činnosti. Učí výtvarnému jazyku, ktorým žiaci podávajú von svoje emócie a vnímanie okolitého sveta.

Vzdelávanie vo výtvarnom odbore rozvíja dispozície žiakov, ako je vnímanie, predstavivosť, myslenie a vyjadrovanie, estetické cítenie a tvorivosť. Aktívne činnosti výtvarníkov povzbudzujú ku kreativite.
Vzdelávací obsah výtvarného odboru je tvorený v jednotlivých predmetoch: kresba, maľba, grafika.


Forma štúdia

Vyučuje sa v nových priestoroch Základnej školy sv. Kríža.

študium prebieha v skupinovej forme a trvá 3x 45 minút týždenne.

Vyučovanie je orientované na materiálovo-technické experimentovanie cez plošné vytváranie – kreslenie, maľovanie, grafickú tvorbu až k priestorovému vytváraniu – modelovanie, sochárstvo, keramika.

Výtvarníci pripravujú kulisy a rekvizity na rôzne akcie školy.

Mnohé nádherné práce boli vystavené na viacerých výstavách a reprezentovali nás na výtvarných súťažiach, kde už získali mnoho ocenení.

Výtvarný odbor po odbornej stránke zastrešuje

Mgr. Jana GallikováJanka Kučkovská
.

                  Mgr. Rita Lorencovičová

"Umenie nás vedie k radosti"


« predošlá  |   HORE  |   ďalšia »Základná umelecká škola © Kežmarok 2010, Powered by cmsimple, graphics by zemk.com, Login