zakladna umelecka skola kezmarok

literárno - dramatický odbor

 

,,Divadlo je pozoruhodný záznam okamihu. Nikde nezanecháva stopu - len v srdci a v duši“

Žiaci, ktorí navštevujú literárno- dramatický odbor sa zaujímavou a zábavnou formou oboznamujú s moderovaním, vytváraním divadelnej inscenácie, hereckých a pantomimických etúd a tiež muzikálových scén.

Literárno-dramatický odbor rozvíja rečové a vyjadrovacie schopnosti. Pomáha k rozvoju kreativity, myslenia a tvorivosti. Dokáže zaujať a vyplniť zmysluplne voľný čas.

 

 

 

pedagóg

Henrieta Kotoučková DiS.art


« predošlá  |   HORE  |   ďalšia »Základná umelecká škola © Kežmarok 2010, Powered by cmsimple, graphics by zemk.com, Login